Integralni informacioni sistemi

POS, BZR, EHE, PPR, Power biblioteka, DBM, DBA Windows

SD-SoftDesign je projektovao i razvio kompleksne integralne informacione sisteme iz različitih oblasti. Kreirali smo moćne programske pakete za poslovanje preduzeća, bezbednost i zdravlje na radu, eksploataciju hidroelektrana. Naš softver omogućuje kompletnu automatsku obradu podataka za preduzeća, preduzetnike i agencije.

Svi programi omogućuju evidenciju i obradu podataka za do 1000 preduzeća u jedinstvenoj, centralizovanoj bazi podataka za sva preduzeća u sistemu, tj. ne kreira se posebna, nezavisna baza podataka za svako preduzeće. Na ovaj način postiže se brzina, efikasnost i jednostavnost u radu, uz potpuno očuvanje integriteta i bezbednosti podataka. Svako preduzeće može imati do 100 nižih hijerarhijskih poslovnih celina kao što su delovi preduzeća, radne jedinice, organizacione jedinice, odeljenja, magacini, kase.

Svi programi mogu da rade na bilo kom Windows 32/64-bitnom operativnom sistemu počev od Windows-a 98. Svi programi podržavaju rad u lokalnoj ili udaljenoj računarskoj mreži sa neograničenim brojem korisnika tj. radnih stanica.

SD-SoftDesign je takođe razvio moćne programske alate za Alaska Xbase++ softver. Naša Power biblioteka sadrži automatizovane funkcije za kreiranje naprednih GUI aplikacija. Svi naši informacioni sistemi su rađeni korišćenjem Xbase++ softvera i alata iz Power biblioteke.